Współpraca

W zakresie redakcji, korekty, składu i łamania współpracuję między innymi z Państwowym Instytutem Wydawniczym, Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwem Libron i magazynem antropologiczno-społeczno-kulturowym „Maska”.

Publikacje przygotowane

Książki

Abassy Małgorzata, Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — korekty, indeks.

Aftermath. The Fall and the Rise after the Event, eds. Robert Kusek, Beata Piątek, Wojciech Szymański, Jagiellonian University Press, Kraków 2019 — korekta techniczna.

Artyst(k)a: obecność i tożsamość. Manifestacje podmiotowości w gestach i procesach twórczych, red. Magdalena Popiel, Klaudia Węgrzyn, Maciej Kuster, Wiele Kropek, Kraków 2018 — redakcja, łamanie i skład.

Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców [Taking Charge of ADHD: The Complete, Authoritative Guide for Parents, Third Edition], przeł. Katarzyna Okoń, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 — korekty.

Delsol Chantal, Czas wyrzeczenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020 [w przygotowaniu] — korekty.

Duc-Harada Patrycja, Japoński socjolekt młodzieżowy jako manifestacja świadomości językowej młodego pokolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — indeks.

Dyskursy imperiów, red. Maciej Nawrocki, Wiele Kropek, Kraków 2018 — redakcja, skład i łamanie.

Eikeseth Unni, GPS mózgu. Droga Moserów do Nagrody Nobla [Jakten på stedsansen. Hvordan May-Britt og Edvard Moser løste en av vitenskapens store gåter], przeł. Katarzyna Moser, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — korekty.

Herosi, hochsztaplerzy, hultaje. Bohater/antybohater we współczesnych mediach i kulturze, red. Marta Błaszkowska, Tomasz P. Bocheński, Wiele Kropek, Kraków 2017 — redakcja, skład i łamanie.

Kania Marta, Projekt Qhapaq Ñan. Wyzwania nowego modelu polityki wobec dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019 — redakcja.

Królak Joanna, Wielkie widowiska czeskiego stalinizmu. Perspektywa performatyczna, Libron, Kraków 2020 — redakcja.

Kuźniarska Aneta, Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — korekty.

Kwaśniewska Monika, Między hierarchią a anarchią. Teatr — instytucja — krytyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — korekty.

Majkowski Tomasz Z., Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — redakcja, korekty.

Mamy dla Mamy, t. 1: Ciąża — jak przygotować się na życiową rewolucję?, [koord. Barbara Falenta], Warszawa 12018, 22019 — łamanie.

Mamy dla Mamy, t. 2: Macierzyństwo — jak to się teraz robi?, [koord. Barbara Falenta], Warszawa 12018, 22019 — łamanie.

Marecki Piotr, Yerzmyey, Robert „Hellboj” Straka, ZX Spectrum Demoscene, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 [w przygotowaniu] — korekty, indeks.

Modzelewska Anna, Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 [w druku] — indeks.

Oblicza przedmiotów, red. Marta Błaszkowska, Katarzyna Bolęba-Bocheńska, Wiele Kropek, Kraków 2019 — redakcja, korekty, łamanie i skład.

Piwowarczyk Dariusz R., The Latin -ies/-ia inflection — synchronic evidence and diachronic origin, Jagiellonian University Press, Kraków 2019 — korekta techniczna.

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, red. Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 — korekty.

Retelling: strategie przestrzenne, red. Dominika Ciesielska, Magdalena Kozyra, Aleksandra Łozińska, Wiele Kropek, Kraków 2019 — redakcja, korekty, łamanie i skład.

Słowiańska frazeologia gwarowa II, red. Maciej Rak, Valerij M. Mokienko, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020 — redakcja.

Słowiańskie światy wyobraźni. Granice tolerancji, red. Alicja Fidowicz et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — indeks.

Tożsamość w dobie przemian, t. 1, red. Tomasz P. Bocheński, Wiele Kropek, Kraków 2019 — redakcja, skład i łamanie.

Twarz — maska — wizerunek, red. Katarzyna Bolęba-Bocheńska, Marta Błaszkowska, Wiele Kropek, Kraków 2018 — redakcja, skład i łamanie.

Wildstein Bronisław, Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020 — korekty.

Współczesny museion. Edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły, red. Anna Pilch, Marta Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 — korekty.

Zagraniczne związki Solidarności 1980–1990, red. Brigitte Gautier, Paweł Sowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 — indeks.

Zwyczaje i akcesoria apotropaiczne w cywilizacjach świata, AT Wydawnictwo, Kraków 2018 — redakcja, adiustacja.

Żebrowska-Mazur Barbara, Słowny ludowy folklor dziecięcy, cz. 1: Istota folkloru dziecięcego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020 — korekty.

Czasopisma

„Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy” 2013–2020, nry 17–23, 27, 29–31, 33–35, 37–39, 41–44 [21 numerów tematycznych] — redakcja, adiustacja.

„Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” 2019, nr 3, Księgarnia Akademicka — korekta.

„Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego — korekty.

„Studia Religiologica” 2019, z. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego — korekta techniczna.

„Yearbook of Conrad Studies” 2019, Vol. 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego — korekta techniczna.

„Zarządzanie w Kulturze” 2019, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego — korekty.