Publikacje

Przedstawiamy wieloautorską monografię naukową Herosi, hochsztaplerzy, hultaje. Bohater/antybohater we współczesnych mediach i kulturze, pod redakcją Marty Błaszkowskiej i Tomasza P. Bocheńskiego, wydaną przez Wiele Kropek w Krakowie, we wrześniu 2017 roku.

Aby przejść do monografii, należy kliknąć w okładkę.